Mevlana Koordinatörlüğü

Öğrenci Değişim Süreci

10/10/2017 14:29:52 - 16/10/2017 14:29:52 - 11204 Okunma

GİDEN ÖĞRENCİLER

Başvurular ve Seçim Süreci

 • YÖK tarafından belirlenen Mevlana Değişim Programı başvuru takvimi, üniversite içerisinde birimlere asılan afişler ve web sayfasında duyuru yoluyla ilan edilir.
 • Başvuruda bulunmak isteyen aday, Aday Öğrenci Başvuru Formunu belirtilen tarihe kadar bilgisayar ortamında doldurarak transkript ile birlikte şahsen Mevlana Koordinatörlüğüne getirir.
 • Dil sınavı olmayana öğrenciler dil sınavına girer.
 • Değerlendirilen başvuruların sonuçları belirtilen tarihte YÖK onayına sunulur.

Değişimden Önceki Süreç

 • Gidilecek Kurum Mevlana Koordinatörlüğü tarafından bilgilendirilir ve onaylanan öğrenciler Öğrenci Başvuru Formunu bilgisayar ortamında doldurarak bölüm koordinatörüne teslim eder.
 • Yurtdışına gidecek öğrenciler gidecekleri kurumun derslerini dikkate alarak Öğrenim Protokollerini hazırlar. Öğrencinin kendisi, bölüm başkanı ve bölüm koordinatörü tarafından imzalanır.  Öğrenci, imzalanan Öğretim Protokolünü 3 orijinal nüsha olarak Mevlana Koordinatörlüğüne teslim eder. Mevlana Koordinatörlüğü, Öğrenci Öğrenim Protokolünü imzalayarak yurtdışı öğrenim kurumuna iletir.
 • Öğrenci Öğrenim Protokolü, yurtdışındaki kurum tarafından onaylanır ve öğrenciyi kabul eden kurum Öğrenci Kabul Belgesi hazırlar.
 • Öğrenci, öğrencisi olduğu birimin Yönetim Kurulu kararına girmek üzere, onaylı Öğrenim Protokolü ve Öğrenci Kabul Belgesinin birer kopyasını ekleyerek dilekçe ile başvurur.
 • Öğrenci, Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi ve Öğrenci Beyannamesini imzalayarak birer nüshasını alır.
 • Öğrenci, Mevlana Değişim Programı için Ziraat Bankasından Türk Lirası hesabı açtırır (Hesabı var ise tekrar açılmasına gerek yoktur). Hesap cüzdanının fotokopisini Mevlana Koordinatörlüğüne teslim eder.
 • Mevlana Koordinatörlüğü, programdan yararlanacak öğrenciler için Pasaport Harç Muafiyet Yazısı ve Vize Yazısını hazırlar ve öğrenciye iletir.
 • Bilet-pasaport-vize işlemleri öğrenci tarafından yapılır.
 • Öğrenci, pasaport fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, seyahat belgesi (uçak bileti) fotokopisini Mevlana Koordinatörlüğüne teslim eder.
 • Öğrenci, kendi üniversitesinde yapması gereken kayıt, harç, öğrenim giderleri işlemlerini yapar.
 • Öğrenci, her iki kurumun da onayladığı Öğrenim Protokolü çerçevesinde yurtdışında öğrenim görmeye başlar.

Değişim Süreci

 • Öğrencinin gittiği kurumda derslerde değişiklik olması halinde akademik yıl başladıktan sonra en geç 30 gün içinde Öğrenim Protokolündeki Değişiklikler bölümü doldurulur ve yetkililer tarafından imzalanır.
 • Öğrencinin yurtdışında eğitim göreceği ülkenin burs miktarına göre belirlenmiş kısmının %80’i öğrencinin Ziraat bankası TL hesabına yatırılır.

Değişimden Sonraki Süreç

 • Öğrenci, yurtdışındaki üniversitede dönemini tamamladıktan sonra gittiği üniversiteden Katılım Belgesini ve Transkriptini alır.
 • Öğrenci yurtdışından döndüğünde Katılım Belgesini, Transkriptini ve Seyahat Belgelerini (Pasaport-Vize-Dönüş Bileti) Mevlana Koordinatörlüğüne teslim eder (en geç 15 gün içinde).
 • Öğrenci, Öğrenci Nihai Raporunu doldurarak Mevlana Koordinatörlüğüne teslim eder (en geç 15 gün içinde).
 • Burs miktarının geri kalan %20 miktarı öğrenci başarı oranına göre ödenir.
 • Öğrenci Nihai İntibakı yapılarak yurtdışında aldığı dersler kendi üniversitesine yansıtılır.

 

Öğrenci Değişim Süreci

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.