Mevlana Koordinatörlüğü

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Mevlana Değişim Programı Takvimi

24/03/2015 10:54:20 - 21/04/2015 10:54:20 - 2004 Okunma

23.08.2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ´´Mevlana Değişim Programı'na İlişkin Yönetmelik´´ ve 07.07.2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Toplantısı'nda kabul edilen ´´Mevlana Değişim Programı Kapsamında Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı Muhasebeleştirilmesi, Yapılacak Ödemelerle İlgili Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller´´ çerçevesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı için Programa katılan imzacı yurtiçi yükseköğretim kurumlarının, protokol yaptıkları yurtdışı yükseköğretim kurumları ile öğrenci ve öğretim elemanı değişimi için aşağıda belirtilen değişim takvimi çerçevesinde değişim programını yürütmeleri uygun görülmüştür.

2015-2016 Akademik Yılı Mevlana Değişim Programı Takvimi

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.