Mevlana Koordinatörlüğü

Öğretim Elemanı Değişim Süreci

23/03/2015 15:59:41 - 23/03/2015 15:59:41 - 1881 Okunma

 

ÖĞRETİM ELEMANLARI İÇİN ADIM ADIM DEĞİŞİM SÜRECİ
 

1. Öğretim Elemanı Bilgi Formu’ nun hazırlanması

2. Öğretim Elemanı Hareketlilik Planı’ nın doldurulması

3. Öğretim Elemanı Hareketlilik Planı’ nın gidilecek kuruma gönderilmesi

4. Gönderen ve kabul eden yükseköğretim kurumları tarafından onaylanan belgelerin Koordinatörlüğümüze ulaşması

5. Öğretim Elemanı Yükümlülük Sözleşmesi’ nin imzalanması

6. Öğretim Elemanı’ nın Rektör imzalı görevlendirme yazısının bir nüshasının Koordinatörlüğümüze de ibraz edilmesi

7. Öğretim Elemanı’ nın seyahat planlamasını yapması ve seyahat belgesinin bir nüshasını Koordinatörlüğümüze iletmesi

8. Koordinatörlüğümüzün Öğretim Elemanı’ na %70 avans ödemesi

9. Öğretim Elemanı’ nın yurt dışına gitmesi

10. Yurda dönüş ve aşağıdaki belgelerin Koordinatölüğümüze teslimi:

a.Katılım sertifikası

b.Ödemeye esas teşkil edecek biletin ibrazı

c.Boarding pass ya da Pasaport giriş çıkış tarihleri kopyası

d.Öğretim elemanı hareketliliği Nihai Rapor Formu

11. Koordinatörlüğün Öğretim elemanı’ na kalan %30 mahsup ödemesi

Öğretim Elemanı Değişim

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.