Mevlana Koordinatörlüğü

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı Takvimi ve Kriterleri

26/02/2019 10:01:34 - 28/02/2019 10:01:34 - 34200 Okunma

23.08.2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik" in Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı'nın 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmasına ilişkin kriterler ile belirlenen öncelikli alanlar Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 30.01.2019 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

Yürütme Kurulu Kararı, Örnek Başvuru Formu ve Alanlar hakkında bilgi sahibi olmak için tıklayınız.

Proje başvurusu yapmak isteyen öğretim elemanlarının, Üniversitemiz ile Mevlana Değişim Programı anlaşması bulunan Üniversiteler çerçevesinde, proje başvurularını YÖKSİS (https://yoksis.yok.gov.tr) üzerinden Proje Önerisi Başvuru Formuna uygun şekilde 12 Nisan 2019 tarihine kadar yapmaları ve proje önerisi başvuru çıktısını Mevlana Kurum Koordinatörlüğüne en geç 19 Nisan 2019 tarihine kadar şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Yapılan başvurular Koordinatörlüğümüz aracılığıyla Rektörlük üst yazı ekinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletilecektir.

 

Program hakkında YÖK iletişim numaraları:

0 (312) 298 74 74

0 (312) 298 74 82

0 (312) 298 74 84

mevlana

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.