Mevlana Koordinatörlüğü

2019-2020 Mevlana Değişim Programı Takvimi

05/02/2019 14:47:45 - 12/02/2019 14:47:45 - 12672 Okunma

2019-2020 AKADEMİK YILI

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI

 

ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU SÜRECİ

 

BAŞVURU TAKVİMİ

Başvuruların Alınması

4 Şubat – 22 Şubat 2019

Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının ve Bütçe Taleplerinin Koordinatörlüğümüzce YÖKSİS üzerinden YÖK’e İletilmesi

 

22 Mart 2019

 

Nihai Değerlendirme Sonuçlarının YÖK Tarafından Duyurulması

 

YÖK tarafından belirlenecektir

 

BAŞVURU ŞARTLARI

  • Öğrencinin, Kırklareli Üniversitesi örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması
  • Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki buçuk) olması
  • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 3 (üç) olması
  • Mevlana Değişim Programı öğrencisi olunacak yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretiminde kullanılan ilgili dili yeterli seviyede bilmesi
  • Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- “Aday Öğrenci Başvuru Formu”nun bilgisayar ortamında doldurularak çıktısının alınması ve imzalanması gerekmektedir.

2- “Öğrenci Bilgi Formu”nun bilgisayar ortamında doldurularak çıktısının alınması ve imzalanması gerekmektedir.

3- Transkript: En son bitirilen yarıyıl değerlendirmesini de içeren onaylı güncel not döküm çizelgesi

4- 1 adet fotoğraf

5- Nüfus cüzdanı fotokopisi

6- Yabancı Dil Sınav Sonucu: Gidilecek yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretiminde kullanılan ilgili dil seviyesini gösteren belge

- Eğitim-öğretim dili İngilizce olan bölümlere, sadece 01 Kasım 2018 ve 08 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış Erasmus+ ve Mevlana Değişim Programı Yabancı Dil (İngilizce) yazılı ve sözlü sınavlarına girmiş ve başarılı olmuş öğrenciler başvuru yapabilir. Sınavda başarılı olan öğrenci listesi için tıklayınız.

- Eğitim-öğretim dili Türkçe olan bölümlere başvuru yapacak olan öğrencilerin dil puanı için transkriptinde bulunan Türk Dili-I ve Türk Dili-II ders notlarının ortalaması kullanılacaktır (1. Sınıf öğrencileri için yalnızca Türk Dili-I notu kullanılacaktır).

- Eğitim-öğretim dili İngilizce ve Türkçe dışında bir yabancı dil olan bölümlere başvuracak öğrenciler için yabancı dil sınavı ayrıca yapılacak olup detayları daha sonra ilan edilecektir.

 

BAŞVURU SÜRECİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

1- Eksik evraklı ve imzasız başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru tarihleri YÖK tarafından belirlendiğinden bu tarihlerde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Öğrenciler tüm ilanları takip etmekle yükümlüdür.

2- Başvuru koşullarını sağlayarak başvuruda bulunan öğrencilerin not ortalamasının % 50’si ile Mevlana Değişim Programı öğrencisi olunacak yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretiminde kullanılan ilgili dil seviyesini gösteren dil puanlarının % 50’sinin toplamı dikkate alınarak öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması hesaplanır ve sıralama yapılarak seçim gerçekleştirilir.

3- Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü tarafından YÖK’e gönderilecek listede yer alacak olan öğrenciler “aday öğrenci”dir. Listenin, YÖK tarafından onaylanmasından sonra sonuçlar kesinleşecektir. Kabul edilen öğrenci sayısı, YÖK’ün üniversitemiz için vereceği kontenjan ile sınırlıdır.

4- Başvuru için gerekli belgelerin 4-22 Şubat 2019 (saat 17:30’a kadar) tarihleri arasında Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğüne (Kayalı Kampüsü, Rektörlük Binası) şahsen teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Mevlana Değişim Programı kapsamında seçilebilecek üniversite ve bölüm listesi için lütfen tıklayınız.

Başvuru süreci ile ilgili olarak duyurularımızı sık sık ziyaret etmeniz faydalı olacaktır. Olası güncellemeler sadece duyurularımızda yayınlanacaktır.

 

2019 - 2020 Akademik yılı Mevlana Değişim Programı başvuruları hakkında Yükseköğretim Kurulu Kriterleri için lütfen tıklayınız.

Not: Öğrenciler başvuru yaparken yukarıdaki linkte yer alan "Yükseköğretim Kurulu Kriterleri"ndeki ülkeye göre değişim yapılabilecek alanlar listesini dikkate almalıdır. 

 

ÖĞRETİM ELEMANI HAREKETLİLİĞİ

Giden Öğretim Elemanı Hareketliliğinin 2015-2016 akademik yılından geçerli olmak üzere ikinci bir Yürütme Kurulu kararına kadar durdurulmasına karar verilmiştir.

 

Sorularınız için mevlana@klu.edu.tr adresine e-mail gönderebilirsiniz.

Saygılarımızla, 

 

Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü

mevlana başvuru

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.